Diana Elena POP-SÂRB, Adoram ERELL, Morel KOREN - Solfy: An AI Didactic Support for Updating School Music Education / Solfy: Un suport didactic IA pentru actualizarea educației muzicale școlare

REZUMAT

Articolul de față prezintă programul digital Solfy (https://www.4solfy.com/), bazat pe IA (inteligență artificială), împreună cu un număr de puncte de vedere pe tema folosirii tehnologiei în educația muzicală (în clasă, de la distanță și în mod hibrid), în perioada restricțiilor impuse de COVID-19. Solfy este conceput ca un suport de studiu și (auto) practică pentru promovarea cântului vocal și consolidarea procesului de alfabetizare, ajutând profesorilor în predare și coordonare, iar elevilor în practicarea ghidată a Solfegiului și revizuirea rezultatelor obținute. Programul include inovații tehnologice în domeniul sintezei și analizei vocale și al învățării-automate (machine-learning), împreună cu noi metode de învățare a limbajului muzical (pe lângă altele propuse în trecut de Dalcroze, Orff și Kodally). Solfy „cântă” solfegii din partituri digitale, înregistrează și apreciază performanțele utilizatorilor, oferă feedback și păstrează statisticile activităților. A învăța să solfegiezi este (aproape) echivalent cu a învăța o nouă limbă: în cazul nostru, limbajul (intim) al muzicii (occidentale).   

 

Cuvinte cheie

Educație muzicală, alfabetizare muzicală, solfegiu, cânt vocal, platformă digitală, inteligență artificială

...

ABSTRACT

This article presents the digital program Solfy (https://www.4solfy.com/), based on AI (artificial intelligence), along with several points of view on the use of technology in music education (in the classroom, online, and hybrid), during the restrictions imposed by COVID-19. Solfy is designed as a study and (self-) practice support for promoting singing and strengthening the literacy process, helping teachers, on the one hand, in the teaching process and coordination, and students, on the other hand, in guided practice of Solfege and reviewing the results obtained. The program includes technological innovations in the field of voice synthesis and analysis as well as machine learning, along with new methods of learning the musical language (among others proposed in the past by Dalcroze, Orff and Kodally). Solfy “sings” solfeges from digital scores, records and evaluates the performance of its users, provides feedback and keeps track of activity statistics. Learning solfege is (almost) equivalent to learning a new language: in our case, the (intimate) language of (Western) music.


Key words

Music education, music literacy, solfege, vocal singing, digital platform, artificial intelligence

 

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com