Mihai POPEAN - A Possible Contribution of Live Electronics to Modern Education / O posibilă contribuție a aplicațiilor electronice live la educația modern

ABSTRACT

Musical improvisation is as much a form of art as it is a form of education with great potential for transfer. Although associated usually with jazz music, improvisation has a long and unbroken history that can be traced throughout the entire music history. The classically-trained students do not receive education in improvisation, it is not part of the classical music curriculum, the educators themselves do not have such training and are not comfortable improvising and therefore teaching it. However, students can greatly benefit from this type of training by greatly enhancing their technique and performing skills and also by developing a set of other important skills such as creativity, calculated risk-taking, flexibility of mind, capacity to notice opportunities, greater awareness of their environment, intra- and interpersonal skills, enhanced communication abilities and more. One solution that would address teachers’ lack of improvisational skills and students’ need for such educational opportunity is for educators to learn basic visual programming in order to create applications for improvisation that involve live electronics and deploy them in classroom or other educational situations.


Key words

Visual programming, patcher, music education, improvisation, student-centered learning

...

REZUMAT

Improvizația muzicală este la fel de mult o formă de artă pe cât este o formă de educație cu un mare potențial de transfer. Deși este asociată de obicei cu muzica de jazz, improvizația are o istorie lungă și neîntreruptă, care poate fi urmărită de-a lungul întregii istorii a muzicii. Elevii pregătiți clasic nu sunt educați în improvizație, nu face parte din programa de muzică clasică, educatorii nu au o astfel de pregătire și nu se simt confortabil să improvizeze și, prin urmare, să predea improvizație. Cu toate acestea, studenții pot beneficia mult de acest tip de formare, îmbunătățindu-și semnificativ tehnica și abilitățile de prestație artistică și, de asemenea, dezvoltând un set de alte abilități importante, cum ar fi creativitatea, asumarea calculată a riscurilor, flexibilitatea minții, capacitatea de a observa oportunități, o mai mare conștientizare a mediului lor, abilități intra- și interpersonale, abilități sporite de comunicare și multe altele. O soluție posibilă la lipsa abilităților de improvizație a profesorilor și nevoia elevilor de o astfel de oportunitate educațională este ca aceștia să învețe bazele programării vizuale cu scopul de a crea aplicații pentru improvizație care implică electronice live și să le folosească în clasă sau în alte situații educaționale.

 

Cuvinte cheie

Programare vizuală, patcher, educație muzicală, improvizație, învățământ centrat pe student

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com