Alin-Corneliu VĂCEAN - Octaves and Fifths Hidden in Cyberspace / Octave și cvinte ascunse în cyberspațiu

ABSTRACT

Lato sensu when we encounter in treatises on harmony the notion of octaves and parallel/anti-parallel or direct fifths, we find out that these movements of the voices in the tonal-functional harmony are as a rule prohibited for a number of reasons. Alexandru Pașcanu motivated these interdictions related to the parallel fifths as follows “the reason for this categorical interdiction does not reside in the fact that it sounds bad (as they say), but rather in a stylistic imperative. The parallel fifths, reminiscences of the primitive polyphonic forms, create a modal atmosphere that contradicts the tonal ambience”.
The challenge in this article consists in making a parallel between the rules of harmony, of voice leading, that we musicians know only too well, and those other rules – the rules of law (applicable in cyberspace) – which could be very concisely defined as: “those general and abstract rules that regulate the conduct of law subjects in their legal relationships or simply the rules of social conduct or morals”.
Using transposition and focusing on the rules that address the active or passive participants in cyberspace, we shall be able to identify a series of rules/norms that govern this electronic realm, and implicitly, reveal a range of illicit conducts, as a consequence of the breach of these rules by users.
The availability and accessibility of the Internet have brought about personal and social changes. There has been an important increase in the number of human activities that have moved face-to-face encounters from the physical space into cyberspace through online activities - particularly during this pandemic – and these new habits are slowly changing customs, practices, priorities, governing, and even human culture. In cyberspace people behave in a manner that requires new concepts in psychology, as well as in the realm of national, European, and international law, which require the use of old psychological knowledge, as well as the articulation of new ideas in order to understand and explain the human behaviour in cyberspace.


Key words

Cyberspace, Internet, legal norms, internet law, hacker, Criminal Code, European Union law, cyberpsychology, cybercrime, hidden octaves and fifths

...

REZUMAT

Lato sensu când întâlnim în tratatele de armonie noțiunea de octave și cvinte paralele/antiparalele, sau directe, aflăm că aceste mișcări ale vocilor în armonia tonal funcțională sunt cu precădere prohibite din mai multe motive. Alexandru Pașcanu motiva aceste interdicții legate de cvintele paralele astfel: „rațiunea acestei categorice interdicții nu stă în faptul că sună rău (cum se obișnuiește a se spune), ci într-un imperativ stilistic. Cvintele paralele, reminiscențe ale primitivelor forme polifonice, creează o atmosferă modală care contrazice ambianța tonală“.
Provocarea în cadrul acestui articol constă în faptul de a face o paralelă între regulile de armonie, de conducere a vocilor, atât de bine cunoscute nouă muzicienilor, și regulile - normele de drept (aplicabile în cyberspațiu) - ce ar putea fi definite foarte concis ca: „acele reguli generale și abstracte care reglementează conduita subiectelor (de drept) în raporturile juridice sau pur și simplu reguli de conviețuire socială sau bune moravuri“.
Utilizând transpoziția și focusând asupra regulilor ce se adresează participanților activi sau pasivi ai cyberspațiului, vom putea identifica o serie de reguli/norme ce guvernează acest tărâm electronic și, implicit, vom putea decela o serie de conduite ilicite, drept consecință a încălcării acestor reguli de către utilizatori.
Disponibilitatea și accesibilitatea rețelei Internet au cauzat schimbări personale și sociale. A avut loc o creștere importantă a numărului de activități umane care au mutat întâlnirile față în față din spațiul fizic în cyberspațiu prin intermediul activităților online - mai cu seamă în timpul acestei pandemii - aceste noi deprinderi schimbând încet-încet obiceiurile, uzanțele, prioritățile, guvernarea, chiar cultura umană. Oamenii se comportă în cyberspațiu într-un mod care solicită concepte noi în psihologie, dar și în materie de drept național, european și internațional, care impun utilizarea vechilor cunoștințe psihologice, precum și formularea de idei noi pentru a înțelege și explica comportamentul uman în cyberspațiu.

 

 

Cuvinte cheie

Cyberspațiu, Internet, norme juridice, dreptul internetului, hacker, Codul penal, Dreptul Uniunii Europene, cyberpsihologie, criminalitatea informatică, octave și cvinte ascunse.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com