Oana BĂLAN BUDOIU - The Evolution of Arts Entrepreneurship - „Two-door” – A New AI Prototype for Project Management / Evoluția antreprenoriatului artistic - „Two-door“ - un nou prototip de inteligență artificială pentru managementul de proiect

This paper presents the model of an ideal software prototype meant to provide computerized support in writing, implementing, and reporting the outcomes of music project management. This plan relies on two primary sources, on the one hand the theory of music management projects, and on the other the technical elements and the AI software created and used in business and in its related fields nowadays. The role of this research is to provide the theoretical framework for operating the software algorithms of Two-door, a new type of computer programme, which aims to offer computerized support for the managers who initiate and administrate musical projects.


Key words

Entrepreneurship, e-management, musical projects, artificial intelligence, software, new concept.

...

REZUMAT

Lucrarea de față prezintă modelul pentru un software ideal, menit să asigure asistența computerizată în redactarea, implementarea și raportarea managementului de proiecte muzicale. Acest plan este construit având la bază două surse primare, pe de o parte teoria „administrării de proiecte artistic-muzicale“, pe de altă parte elementele tehnice și softurile de inteligență artificiale elaborate și folosite în prezent în business și în domeniile conexe. Rolul acestei cercetări este de a concepe, din punct de vedere teoretic, funcționalitatea algoritmilor Softului Two-door, un program de calculator nou, care se dorește a fi o asistență computerizată pentru managerii care inițiază și gestionează proiecte muzicale.  

 

Cuvinte cheie

Antreprenoriat, e-management, proiecte muzicale, inteligență artificială, software, concept nou

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com