CSÁKÁNY Csilla - Creative Perspectives of Articulating Musical Messages for Educational Purposes in a Media Context / Perspective creatoare ale articulării mesajelor muzicale cu scop educativ în context media

ABSTRACT

In our contemporary culture, a kind of common agreement between the participants interested in music education is beginning to emerge in terms of recognizing the importance of revaluation of technical and media means in promoting and receiving music culture optimally. In this study we try to outline various creative ideas on two levels of development - cognitive and socio-emotional - in the hope that our thoughts can inspire the work of those interested and involved in using these means and resources in music education.


Key words

Music education, music culture, media, creative perspectives

...

REZUMAT

În cultura noastră contemporană începe să se contureze un fel de acord comun între participanții interesați de educația muzicală sub aspectul recunoașterii importanței valorificării mijloacelor tehnice şi a celor media în promovarea şi receptarea optimă a culturii muzicale. În acest studiu încercăm să conturăm diverse idei creative pe două paliere de dezvoltare – cel cognitiv și cel socio-emoțional – în speranța că gândurile noastre pot contribui în mod inspirator la activitatea celor interesați și implicați în utilizarea acestor mijloace și resurse în educația muzicală.  

 

Cuvinte cheie

Educație muzicală, cultură muzicală, media, p erspective creatoare

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com