FODOR Attila - Thougts on Audiophilia from a Musician’s Perspective / Gânduri despre audiofilie din perspectiva unui muzician

ABSTRACT

During the last century, the development of audio technology has brought fundamental changes to the field of music listening, manifested both by diversifying the equipment and by shaping particular attitudes, implying sociocultural and aesthetic value considerations. From this set of concerns, we chose for analysis a separate and contradictory topic, that of audiophilia. Given that the literature approaches this issue from a rather technical and theoretical-philosophical perspective somewhat devoid of musical considerations, especially concerning the art music, we try to bring a contribution through this paper in that regard as well.


Key words

Audiophilia, hi-fi, high-end, audio technology, psychoacoustics, listening

...

REZUMAT

Pe parcursul ultimului secol dezvoltarea tehnologiei audio a adus în domeniul receptării muzicale schimbări fundamentale, manifestate atât prin diversificarea mijloacelor, cât și în conturarea unor atitudini particulare, cu implicații socioculturale și valoric-estetice. Din acest ansamblu de preocupări am ales spre analiză un subiect aparte și contradictoriu, cel al audiofiliei. Având în vedere că literatura de specialitate abordează această problematică dintr o perspectivă mai curând tehnică și teoretic-filozofică oarecum lipsită de considerente muzicale, în special cu privire la muzica cultă, încercăm să aducem prin prezentul studiu o contribuție inclusiv în acest sens.  

 

Cuvinte cheie

audiofilie, hi-fi, high-end, tehnologie audio, psihoacustică, receptare

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com