Yannis MIGDANIS, May KOKKIDOU - Collaborative DIY music production practices in conservatoire settings: findings from a pilot distance teaching-learning project /Metode de producție muzicală colaborativă DIY în cadrul școlilor de muzică: rezultate ale unui proiect pilot de predare-învățare la distanță

In the last decades, the vast development of emerging technologies has transformed the ways people engage with music, expanding the affordances of music expression, creation, learning, and education. Music production software allows artists to create songs collaboratively in digital contexts, not necessarily being in physical contact. Likewise, many young people produce songs alone or with peers, constructing musical experiences through informal kinds of learning. Although several studies have focused on integrating technological-based activities in school music education, the research interest in conservatoire education is limited. The COVID-19 pandemic crisis and the need for an urgent shift to online educational environments revealed numerous problems concerning the use of technology. Both teachers and students faced difficulties to operate and effectively continue the studio lessons online. Some recognized the situation as a dead-end for conservatoire education, while others perceived it as a prompt for innovative and creative solutions. The present article discusses the findings of a pilot distance music-technological project with adolescents in conservatoire education during the COVID-19 pandemic. The primary aim was to investigate students’ musical-technological experiences, the knowledge and skills they acquired, as well as the development of their musical creativity through collaborative DIY music production practices. In particular, our purpose was to develop a more nuanced understanding of how the students experienced their work and their learning using DAWs (Bandlab). The results support the view that merging traditional and online teaching-learning procedures in a hybrid approach can open new pathways in music education


Keywords

collaborative music production practices, distance music teaching-learning, conservatoire education.

...

REZUMAT

În ultimele decenii, vasta dezvoltare a tehnologiilor emergente a transformat modul în care oamenii interacționează cu muzica, extinzând posibilitățile de expresie, creație, învățare și educație muzicale. Programele computerizate de producție muzicală permit artiștilor să creeze cântece în colaborare în contexte digitale, fără a se afla neapărat în același spațiu fizic. De asemenea, mulți tineri produc muzică singuri sau împreună cu prietenii, trăind experiențe muzicale prin intermediul unor moduri de învățare informale. Cu toate că mai multe studii s-au axat pe integrarea activităților bazate pe tehnologie în educația muzicală din școală, interesul pentru cercetare în educația din școlile de muzică este limitat. Criza provocată de pandemia de COVID-19 și necesitatea unei tranziții urgente în medii de educație online a relevat numeroase probleme legate de utilizarea tehnologiei. Atât profesorii, cât și elevii s-au confruntat cu dificultăți de operare și continuare eficientă online a lecțiilor de la clasă. Unii au considerat situația drept un capăt de drum pentru educația în școlile de muzică, în timp ce alții au perceput-o ca un îndemn în direcția unor soluții inovatoare și creative. Articolul de față pune în discuție constatările unui proiect-pilot muzical-tehnologic la distanță, cu adolescenți care studiază într-o școală de muzică în timpul pandemiei de COVID-19. Scopul principal a fost investigarea experiențelor muzical-tehnologice ale elevilor, cunoștințele și aptitudinile pe care le-au dobândit, precum și dezvoltarea creativității lor muzicale prin intermediul unor practici de producție muzicală în colaborare în sistem DIY [autodidact (n. tr.)]. În particular, scopul nostru a fost să dezvoltăm o înțelegere mai nuanțată a modului în care elevii au experimentat activitatea și învățarea folosind DAW-uri (Bandlab). Rezultatele susțin opinia că fuzionarea procedurilor de predare-învățare tradiționale cu cele online într-o abordare hibridă poate deschide drumuri noi în educația muzicală.  

 

Cuvinte cheie

metode de producție muzicală în colaborare, predare-învățare a muzicii la distanță, educație muzicală vocațională.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com