Lucian GHIȘA, Dalia Ioana GHIȘA -  Peculiarities of Online Lessons in Music and Movement Classes (I) / Particularități ale lecțiilor on-line la disciplina Muzică și mișcare (I)

The present research aims to contribute to the optimization of online teaching regarding the Music and Movement subject. The Music and Movement class activities are aimed to facilitate the acquisition of important general skills, such as: learning children’s songs and simple elements of musical language, performing children’s songs, with age-specific means and in order to express ideas, feelings and experiences through music and movement, individually or in groups. We highlighted in this research the provisions of the curriculum, insisting on the competences that need to be acquired. In this regard, the curriculum expresses a series of contents with specific activities, which can be approached in the classroom according to each level of learning. The skills that students have to acquire in the Music and Movement class formed the basis of the concerns which emerged due to the pandemic situation (isolation at home), because at first the resources available were not known, as neither were the methods and means by which to achieve them, taking into account the fact that the transition from traditional classes to those in the online environment was sudden.


Keywords

online learning, Music and Movement, school curriculum, primary education

...

REZUMAT

Cercetarea de față are scopul de a contribui la optimizarea instruirii on-line, la disciplina Muzică și mișcare. Disciplina Muzică și mișcare își propune ca prin intermediul ei elevii să dobândească câteva competențe generale extrem de importante, cum ar fi: receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de limbaj muzical, interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei și acelea de exprimare a unor idei, sentimente și experiențe prin intermediul muzicii și mișcării, individual sau în grup. Am reliefat în această cercetare prevederile programei, insistând asupra competențelor care trebuie formate. Programa școlară exprimă, în acest sens, o serie de conținuturi cu activități specifice, care pot fi abordate la clase în funcție de fiecare nivel de învățare. Competențele pe care elevii trebuie să le dobândească la ora de Muzică și mișcare au stat la baza îngrijorărilor dobândite odată cu situația pandemică (de izolare la domiciliu) cu care ne-am confruntat, deoarece inițial nu au fost cunoscute resursele pe care le avem la dispoziție și prin ce metode și mijloace vom putea să le realizăm, luând în considerare și faptul că trecerea de la orele tradiționale, la cele în mediu on-line, a fost bruscă

 

Cuvinte cheie

învățare on-line, muzică și mișcare, programa școlară, învățământ primar

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com