Dianna-Luminița VASIU - The Impact of Music Recordings in Early Music Education and, Implicitly, in the Development of Children’s Intelligence and Personality / Impactul înregistrărilor muzicale în educația muzicală timpurie și, implicit, în dezvoltarea inteligenței și personalității copiilor

Since the first audio recording, music recording has developed continuously and today, thanks to computers and smartphones, it is more accessible than ever. Music recordings have become the primary support for early music education, creating a new dimension to it. As music recordings have become accessible, music has started to be present in more and more homes, nurseries and schools. Music has three primary functions: communicative, formative, and therapeutic. The impact of music and music education on the development of children’s intelligence and personality in the first five years of life has become the subject of many studies. These show that, in addition to the development of musical skills, music contributes to the child’s cognitive, psychomotor, and socio-emotional development.

Keywords

Music recordings, music education, children, music, intelligence development

...

REZUMAT

De la prima înregistrare audio, înregistrările muzicale s au dezvoltat continuu, iar azi, datorită calculatorului și smartphone-ului, acestea sunt mai accesibile ca niciodată. Înregistrările muzicale au devenit suportul principal pentru educația muzicală timpurie, generând o nouă dimensiune a acesteia. Pe măsură ce înregistrările muzicale au devenit accesibile, muzica a început să fie prezentă în tot mai multe case, în grădinițe și școli. Muzicii i se atribuie trei funcții primordiale: comunicativă, formativă și terapeutică. Impactul muzicii și al educației muzicale asupra dezvoltării inteligenței și personalității copiilor în primii cinci ani de viață a început să fie obiectul multor studii. Acestea dovedesc că, pe lângă dezvoltarea abilităților muzicale, muzica contribuie la dezvoltarea cognitivă, psihomotorie și socio-emoțională a copilului.
 

Cuvinte cheie

înregistrări muzicale, educație muzicală, copii, muzică, dezvoltarea inteligenței

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com