Ana-Maria DEMIAN,  Nelida NEDELCUȚ - The Musicators Ear Training Programme: a Case Study / Programul de educație auditivă Musicators: studiu de caz

Ear training is the foundation of the musical development of every pupil or student interested in the knowledge of music, particularly of those who study on specialist music schools. The inclusion of the music education platform Musicators, both online and onsite, optimizes the exercises based on aural applications, while answering the teachers’ needs to identify varied methods to approach education. Our research presents possible applications of the music education software Musicators, which has been used in music theory classes in a synchronous, as well as an asynchronous manner, both face to face and online, for children aged 7 to 10. As a consequence of its employment, we concluded that the students were receptive to adapting to the proposed technological solutions, being able to highlight an increased interest in the use of specific ear training exercises. The efficiency of the software was measured by means of a progress test, and we noticed a significant increase in the level of individual practice, of information, and ear training.

Keywords

Musicators, digitization, ear training, music dictation

...

REZUMAT

Educația auditivă este fundamentul dezvoltării muzicale a oricărui elev sau student preocupat de cunoașterea muzicii, în special a celor ce studiază în școli vocaționale. Includerea platformei de educație muzicală Musicators, atât în format online cât și onsite, optimizează exercițiul bazat pe aplicații auditive, răspunde necesității profesorilor de a identifica variate metode de abordare educativă. Studiul de față prezintă aplicații posibile ale programului de educație auditivă Musicators, ce a fost utilizat în cadrul orelor de teoria muzicii în mod sincron și asincron, față în față și online, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani. În urma utilizării acestuia s-a constatat că elevii au fost receptivi în adaptarea la soluțiile tehnologice propuse. Eficiența acestuia s-a măsurat printr-un test de evaluare a progresului, în care s-a observat o creștere semnificativă a nivelului de studiu individual, de informare și antrenament auditiv.
 

Cuvinte cheie

Musicators, educație auditivă, dicteu muzical, digitizare

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com