Magdalena LAZĂR, Stela DRĂGULIN - Projecting the traditional competitive paradigm into the virtual environment. The Online Competition, pros and cons / Translatarea paradigmei competitive tradiţionale în mediul virtual. Concursul online, pro şi contra

The profile of the online competition in the music field implies a highly controversial nature, therefore we consider that this statement does not require any further argumentation in this article, given that in the most basic form, even a brief interrogative-introspective approach to this matter would validate it to an axiomatic extent. The purpose of the online competition’s analytic process consists in its level of actuality or, even better said, in the level of actuality it has reached in the context of the ongoing pandemic. This context has made in the last two years major adjustments of the psycho-social outline, at first from a macrostructural perspective then right away from a microstructural, individual one. Thus, most of the common activities from different fields have undergone changes, while about others we can say that they basically reinvented themselves. Amongst them, music competitions faced a drastic reorientation. In the following, we are going to address the variety of factors that either confirm or question the sustainability of relocating this crucial musical performance component into the virtual environment through Information and Communication Technology.

Keywords

competition, paradigm, performance, psychological efficiency, comfort.

...

REZUMAT

Profilul concursului online în domeniul muzical relevă o natură pronunțat controversată şi considerăm că argumentarea acestei teze nu revendică necesitatea unei reprezentări grafice în articolul de față. În forma cea mai simplistă, chiar şi o scurtă abordare interogativ-introspectivă a problematicii ar confirma-o până la un nivel axiomatic. Intenționalitatea demersului de analiză a concursului online rezidă în actualitatea pe care o comportă sau, mai bine zis, pe care a ajuns să o comporte în cadrul contextualizat de parcursul pandemic. Întâi din perspectivă macrostructurală şi imediat apoi microstructurală, individuală, acest cadru a operat în ultimii doi ani ajustări semnificative asupra conturului psiho-social. Astfel, o mare parte a activităților obișnuite din diferite domenii au suferit transformări, iar altele putem spune că s-au reinventat de-a dreptul. Printre ele, concursul în domeniul muzical a avut parte de o drastică reorientare de perspectivă. În cele ce urmează, vom aborda spectrul destul de amplu al factorilor care confirmă şi dezavuează deopotrivă sustenabilitatea transferului acestei componente esențiale a performanței muzicale în spațiul virtual, mediat de tehnologiile informatice şi de comunicare.
 

Cuvinte cheie

competiție, paradigmă, interpretare, randament psihologic, confort.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com