Ioana BAALBAKI - Online Music Seasons. New Means of Artistic Communication Between the Philharmonics and the Music-loving Public During the Coronavirus Pandemic / Stagiuni online. Noi mijloace de comunicare artistică între filarmonici și publicul meloman în timpul pandemiei Covid-19

ABSTRACT

In 2020, due to the COVID-19 pandemic, all economic sectors, including the cultural one, suspended or changed their activity substantially, depending on the evolution of the disease, causing a quantitative and qualitative decrease in production, with major negative effects on individual lives.
Due to the increasing number of people affected by the disease and to international regulations, cultural institutions all over the world had to close their gates for a relatively long period, which had a negative influence on the lives of artists and cultural consumers. In this context, the cultural operators were forced to reorganize their schedule from all points of view: venues, artists, repertoire, channels and means of distribution.
This research wishes to capture the manner in which the “Transilvania” State Philharmonic managed the challenges generated by the COVID-19 pandemic, starting from the analysis of a concert season under normal, pre-COVID conditions and continuing with the analysis of the March 2020 to March 2021 season.

Keywords

“Transilvania” State Philharmonic, music season, artistic management, COVID-19 pandemic, Facebook, YouTube

...

REZUMAT

În 2020, din cauza pandemiei de COVID-19, toate sectoarele economice, inclusiv cel cultural, și-au sistat sau modificat substanțial activitatea, în funcție de evoluția bolii, determinând o scădere cantitativă și calitativă a producției, cu efecte negative majore asupra vieții individuale.
În contextul creșterii numărului de bolnavi și din cauza reglementărilor internaționale, instituțiile de cultură din întreaga lume au fost obligate să își închidă porțile pentru o perioadă relativ lungă, fapt ce a influențat în mod negativ viața artiștilor și a consumatorilor culturali. În acest context, operatorii culturali au fost puși în situația de a își reorganiza programul pe toate planurile: locație, artiști, repertoriu, canale și mijloace de diseminare.
Studiul de față dorește să surprindă modul în care Filarmonica de Stat „Transilvania” a gestionat provocările generate de pandemia COVID-19, pornind de la analizarea unei stagiuni în condiții normale, pre-COVID și continuând cu analizarea stagiunii în perioada martie 2020 – martie 2021.
 

Cuvinte cheie

Filarmonica de Stat „Transilvania”, stagiune muzicală, management artistic, pandemia COVID-19, Facebook, YouTube

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com