Ulla LEVENS - “Between Diversity and Restriction”. A Cultural Emergence into the Digital 21st Century / „Între diversitate și restricție“.Un nou început cultural în secolul XXI digital

ABSTRACT

The historical phenomenon of emergence marks social and cultural changes, the magnitude of which is hard to predict and calculate. These changes offer new perspectives for individual and common processes of life and work. The transition from the 19th to the 20th century in Europe was characterized by the downfall of the political, economical, and intellectual basis – a time of new emergences which was announced as a drastic change in the arts as a counterweight to the progressive technical development of modernization, a change which included all cultural ways of expression and areas of life (Gruhn, 2003, 163-164).
The continuation of the digital development has led human beings from the 20th to the 21st century. The digitisation in which human beings are involved worldwide is driven forward by the meanwhile two years lasting Covid-19 restriction of online communication for groups as one of the strategies to delimit the pandemic. This restriction is a perceptible personal limitation, because a real cultural exchange between people is absolutely necessary and fruitful for social and individual life. But how can cultural action and reception be combined on the virtual and the real world level?
The following text is an approach to the cultural emergence into the 21st century from the perspective of practicing art. I invite the reader to debate the phenomenon of improvisation as an online and offline aesthetic practice, which connects people and cultures.
As an example of cultural cross-border cooperation I introduce the online music-dance-project DISDANCE, a work in progress with mostly improvised but also some composed parts of body movements and experimental sounds. A short historical look back points out pioneering achievements of the 20th century in the fields of computer and music as requirements for the cultural emergence into the 21st century, which I discuss afterwards.

Keywords

Covid-19 pandemic restrictions, online dance and music performance via ZOOM.US, the solo dancer and choreographer Nicoleta Demian, the DNC Ensemble Cluj, the Ensemble TonArt Hamburg, John Cage’s happening “A House Full of Music”, music cultures as complex systems

...

REZUMAT

Fenomenul istoric al unui nou început marchează schimbări sociale și culturale a căror dimensiune este greu de prevăzut și de calculat. Aceste schimbări oferă noi perspective pentru procesele individuale și comune ale vieții și muncii. Tranziția de la secolul XIX la secolul XX în Europa a fost caracterizată de prăbușirea bazei politice, economice și intelectuale și de un nou început anunțat ca o schimbare drastică în domeniul artelor, drept contrapondere față de dezvoltarea tehnică progresivă a modernizării, o schimbare care a cuprins toate modalitățile de exprimare culturală și toate sferele vieții (Gruhn, 2003, 163-164).
Continuarea dezvoltării digitale a condus umanitatea din secolul XX în secolul XXI. Digitizarea în care sunt implicate ființele umane la nivel mondial este impulsionată de restricțiile determinate în ultimii doi ani de pandemia de Covid-19, care impune grupurilor să comunice preponderent online, ca una din strategiile menite să limiteze pandemia. Această restricție este perceptibilă ca limitare personală, pentru că un schimb cultural real între oameni este absolut necesar pentru o viață socială și individuală productivă. Dar cum pot fi combinate acțiunea și receptarea culturale la nivelul lumii virtuale și reale?
Textul de mai jos este o abordare a acestui nou început muzical în secolul XXI din perspectiva practicării artei. Invit cititorul să dezbată fenomenul improvizației ca practică estetică online și offline, care conectează oamenii și culturile.
Ca exemplu de cooperare culturală transfrontalieră prezint proiectul muzical-coregrafic online DISDANCE, o activitate de tipul work in progress, cu mișcări corporale în cea mai mare parte improvizate, dar și cu unele mișcări regizate, acompaniate de sunete experimentale. O scurtă retrospectivă istorică evidențiază realizări de pionierat ale secolului XX în domeniile informaticii și muzicii drept condiții ale noului început cultural din secolul XXI, pe care le discut ulterior.
 

Cuvinte cheie

Restricții pandemice Covid-19, spectacol online muzical-coregrafic, ZOOM.US, coregrafa și dansatoarea solistă Nicoleta Demian, Ansamblul DNC Cluj, Ansamblul TonArt Hamburg, John Cage, happening, „A House Full of Music“, culturi muzicale ca sisteme complexe

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com