Diana-Elena SÂRB - Music teacher’s digital portfolio / Portofoliul digital al profesorului de muzică

ABSTRACT

The digital component is a sine-qua-non condition for the efficient operation of any field in recent years. Education has been and is strongly influenced by modern technology and the music field has gained tremendously in recent decades, especially in the two years since the start of the pandemic, when the online environment has been the main way to achieve education.The digital portfolio reinforces the idea of the need to develop and capitalize on the virtual environment, teachers having at hand a modern and attractive way to present their teaching career. This paper highlights the importance and structural elements of the teaching portfolio of the music teacher as well as the opinions of students, the future teachers, about the structure and role of the digital portfolio.

Keywords

Portfolio, virtual environment, music, teacher, education

...

REZUMAT

Componenta digitală este o condiție sine-qua-non a funcționării eficiente a oricărui domeniu în ultimii ani. Educația a fost și este influențată puternic de tehnologia modernă, iar domeniul muzical a câștigat enorm în ultimele decenii, în special în cei doi ani de la instalarea pandemiei, când mediul online a fost principalul mod de realizare a educației.Portofoliul digital întărește ideea necesității dezvoltării și valorificării mediului virtual, profesorii având la îndemână o variantă modernă și atractivă de prezentare a carierei didactice. Lucrarea de față evidențiază importanța și elementele structurale ale portofoliului didactic al profesorului de muzică, precum și părerile studenților, profesori în devenire, despre structura și rolul portofoliului digital.

 

Cuvinte cheie

Portofoliu, mediu virtual, muzică, profesor, educație

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com