Oana BĂLAN-BUDOIU, Paolo LIPPI, Federico BARDAZZI - The management of Virtual Stage method and synchronicity in music performance by the project In Media Stat Virtus / Managementul metodei Scena Virtuală și sincronicitatea în interpretarea muzicală prin proiectul In Media Stat Virtus

ABSTRACT

Even though the digital technologies in education have experienced an unprecedented development, particularly during the past 15 years, in music this process is very complex and still difficult to accomplish, especially in technical terms, when it requires the simultaneous execution of music pieces by multiple players from various locations. Because the issue of sound latency has not been regarded as a priority for the field of music, many software developers have made haste to come up with proposals, crowding the market with offers that need supplementary testing. The method In Media Stat Virtus, proposed by Giunti Pychometrics from Florence, in partnership with the music conservatories from Spezia, Coruña, Brussels, Ljubljana, and Cluj-Napoca, was born out of a need to analyse the functionality level of the platforms that exist on the market at present, to sort and catalogue them according to their relevance and capacity to produce a significant development for the current field of music.

Keywords

Software for simultaneous music performance, digital teaching tools, videoconference systems, audio latency, blended-learning, cyber performances

...

REZUMAT

Deși tehnologiile digitale în educație au cunoscut o dezvoltare fără precedent, în special în ultimii 15 ani, în muzică acest proces este foarte complex și încă dificil de realizat, în special din punct de vedere tehnic, când acest lucru presupune executarea simultană a unor lucrări muzicale pentru mai mulți interpreți aflați în locații diferite. Deoarece această problematică a latenței sunetului a fost considerată prioritară pentru domeniul muzical, mulți dezvoltatori de softuri s-au grăbit să vină cu propuneri, aglomerând piața cu oferte, care au nevoie de testare suplimentară. Metoda In Media Stat Virtus, propusă de Giunti Pychometrics din Florența, în parteneriat cu conservatoarele din Spezia, Coruña, Bruxelles, Ljubljana și Cluj, a apărut din nevoia de a analiza nivelul de funcționalitate a platformelor existente în prezent pe piață, a le tria și cataloga în funcție de relevanță și de capacitate lor de a produce o dezvoltare semnificativă pentru domeniul muzical actual.

 

Cuvinte cheie

Softuri de interpretare muzicală simultană, instrumente didactice digitale, sisteme de tip videoconferință, latența audio, blended-learning, cyber performances

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com