Ion-Alexandru ARDEREANU, Veronica DEMENESCU - Modern methods of byzantine music graphic representation: specialized software in neumatic notation / Metode moderne de consemnare grafică a muzicii bizantine:software specializat pe notația neumatică

ABSTRACT

The present research aims to bring to the attention of the general public a review of digital programs for writing Byzantine music. In an age of information technology and information accessibility, although few compared to other music writing programs (even neumatic – see the case of Gregorian music notation, for which we find sufficient electronic resources), there are several digital programs that allow any user of ICT resources to access the possibility of writing Byzantine neumatic scores. These little-known programs can be extremely useful not only for musicologists who study Byzantine music but for all those involved in other fields of musicology who, tangentially, may sometimes encounter in their research the need for writing neumatic examples (such as, for example, the case of those who research classical works inspired by a Byzantine melodic source, very present, as an example, in the Romanian symphonic creation).

Keywords

Byzantine music, neumatic notation, music notation software, Byzantine music notation software

...

REZUMAT

Prezenta cercetare își propune să aducă în atenția publicului larg o trecere în revistă a programelor digitale de notat muzică bizantină. Într-o eră a tehnologizării și a accesibilizării informației, deși puține comparativ cu alte programe de scris muzică (chiar și neumatică, cum este cazul muzicii greogriene pentru care găsim suficiente resurse electronice), există câteva programe ce permit oricărui utilizator de tehnologie informațională să acceseze posibilitatea transcrierii unor partituri neumatice bizantine. Aceste programe, prea puțin cunoscute, se pot dovedi extrem de utile nu doar muzicologilor care cercetează muzica bizantină, ci și celor din alte câmpuri ale muzicologiei care, tangențial, se pot întâlni uneori în cercetarea lor cu necesitatea unor exemplificări neumatice (cum ar putea fi, de exemplu, cazul celor care cercetează lucrări muzicale inspirate dintr-un filon bizantin, foarte prezente în creația simfonică românească).

 

Cuvinte cheie

Muzică bizantină, notație neumatică, software de notație muzicală, software de notare a muzicii bizantine

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com