Dermina-Petronela DANCIU, Alin-Corneliu VĂCEAN - The age of digitized studies seen through the lens of personal data protection / Era studiilor digitalizate văzute prin lentila protecției datelor cu caracter personal

ABSTRACT

Rapid technological developments and globalization, culminating in the (non-)completed pandemic have brought new challenges for the protection of personal data. Technology enables both private companies and public authorities and universities to use personal data at an unprecedented level in their activities. We all, students and teachers, remember that since the spring of 2020, during the suspension of face-to-face courses, digital technology has proved to be decisive in continuing education and has greatly facilitated distance learning. Online educational platforms, streaming platforms in general, provide real-time communication between teachers and their learners; however, it is obviously possible to record these courses, without real control of the target audience. We also remember that in the situation where courses, conferences, scientific sessions, etc. were recorded, we were usually asked to “consent” by writing on the chat in order for that online session to be recorded. Pragmatically, starting from this experience that certainly, very recently, each of us has had and with which we have already become accustomed, we will try to summarize the reason, the legal basis for which we were asked for this consent in order for those online sessions to be recorded, this being just a starting point in understanding how the legality of processing works in the context of the General Regulation on the protection of personal data.

Keywords

General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, processing of personal data, consent, personal data

...

REZUMAT

Dezvoltările tehnologice rapide și globalizarea, culminând cu (ne)încheiata pandemie, au generat noi provocări pentru protecția datelor cu caracter personal. Tehnologia permite atât societăților private, cât și autorităților publice, dar și universităților, să utilizeze date cu caracter personal la un nivel fără precedent în cadrul activităților lor. Ne amintim cu toții, studenți sau profesori, că începând din primăvara anului 2020, în perioada suspendării cursurilor față-în-față, tehnologia digitală s-a dovedit a fi decisivă în continuarea educației și a facilitat, în bună măsură, posibilitatea transferării unor activități didactice la distanță. Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, oferă o comunicare în timp real între profesor și cursanții săi; însă, evident este posibilă și înregistrarea acestor cursuri, în acest caz nemaiavând un control real al publicului-țintă. Ne mai amintim că în situația în care cursurile, conferințele, sesiunile științifice ș. a. erau înregistrate, de regulă, ni se cerea „consimțământul” scris pe chat în vederea realizării înregistrării acelei sesiuni online. Prac/gma/tic, plecând de la această experiență pe care cu siguranță, foarte recent, fiecare dintre noi am avut-o și cu care deja ne-am obișnuit, vom încerca să sintetizăm care este rațiunea, baza legală pentru care ni se cerea acest consimțământ în vederea înregistrării seminarelor online, aceasta fiind doar un pretext de plecare în a înțelege cum funcționează legalitatea prelucrării în contextul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Cuvinte cheie

Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (UE) 2016/679, prelucrarea datelor personale, consimțământul, date cu caracter personal.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com