Florentina ULMEANU-ENEA - Musical Meaning and Dynamic Relationism / Semnificația Muzicală și Relaționismul Dinamic

ABSTRACT

Contemporary epistemological methods have approached the issue of musical meaning in a dual way: it lies either in the musical syntax and musical parameters or in relation to a specific context (the cognitive profile of the listener and/or composer and the socio-political medium). The absolutists, proponents of the first theory, consider music itself as the only source of meaning, while the referentialists, proponents of the second theory, emphasize the importance of the connections between music and the external environment. In this paper, I propose a new theory according to which musical meaning is generated by processes typical of a dynamic relationship between the content-context-use triad. This new interpretation has its origins in the theoretical concept of philosophy of language and process philosophy.

Keywords

Meaning, philosophy of language, process philosophy, Boulez, Dynamic Relationism, Structures 1a

...

REZUMAT

Metodele epistemologice contemporane au abordat problematica semnificației muzicale în mod dual: aceasta rezidă fie în sintaxa muzicală și parametrii muzicali, fie în relația cu exteriorul (profilul cognitiv al ascultătorului și/sau compozitorului și mediul socio-politic). Absolutiștii, susținătorii primei teorii, consideră muzica în sine ca sursă unică de semnificație, pe când referențialiștii, susținătorii celei de-a doua teorii, subliniază importanța legăturii dintre muzică și contextul exterior acesteia. În acest text, propun o nouă teorie conform căreia semnificația muzicală este generată de procese tipice unui relaționism dinamic între triada conținut – context – scop. Această nouă interpretare își are originea în concepte teoretice din filosofia limbajului și filosofia procesului.

 

Cuvinte cheie

Semnificație, filosofia limbajului, filosofia procesului, Boulez, Relaționism Dinamic, Structuri 1a

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com