Constantin SANDU - Online Instrument and Chamber Music Lesson / Lecția online de instrument și muzică de camera

ABSTRACT

This article makes a realistic approach to the impact held by the pandemic regulations and curfews, and how these interfered with the process of learning in the practical aspects of the music, such as instrument playing or engaging in ensemble playing.

Keywords

Piano, chamber music, online, recordings, pandemic

...

REZUMAT

Acest articol este o abordare realistă a impactului pe care îl au reglementările pandemiei și restricțiile de circulație și modul în care acestea au interferat cu procesul de învățare în aspectele practice ale muzicii, cum ar fi studiul la instrument sau implicarea în muzica de cameră.

 

Cuvinte cheie

Pian, muzică de cameră, online, înregistrări, pandemia

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com