Mihai POPEAN - Modern Amnesia: Pondering the AI Misconception / Amnezia modernă: cumpănind înțelegerea eronată a inteligenței artificiale

ABSTRACT

German composer and father of electronic music Karlheinz Stockhausen proposed in 1968 a new music education paradigm whose main goal was the utter transcendence of all human limitations, at least as far as the relationship with sound is concerned. His ideas were captured in a cycle of fifteen intuitive music works, however, the scientific basis that could have substantiated Stockhausen’s ideas with empirical evidence started being developed only on 1971 by AI (artificial intelligence) pioneer Longuet-Higgins. The twenty-first century transhumanistic movement proposes the singularity or transcendence of all human limitations by means of technological augmentation as a possible result of the advent of self-aware artificial intelligence. Stockhausen’s ideas were not new, his model having being found to be based on ancient sound technology and education whose aim was identical. The old model seems to have been forgotten, while the new model assisted by self-aware artificial intelligence is met with skepticism and fear of possible human extinction. Maybe a more practical answer, for the moment, is learning to know AI beyond sensational media titles into actually building private neural networks in order to understand hands-on the reality of what it really is.

Keywords

Neural network, artificial intelligence, Stockhausen, AGI, singularity

...

REZUMAT

Compozitorul german și părintele muzicii electronice Karlheinz Stockhausen a propus în 1968 o nouă paradigmă pentru educația muzicală, al cărei scop principal a fost depășirea completă a tuturor limitărilor umane, cel puțin în ceea ce privește relația cu sunetul. Ideile sale au fost surprinse într‑un ciclu de cincisprezece lucrări de muzică intuitivă, însă bazele științifice, care ar fi putut fundamenta ideile lui Stockhausen cu dovezi empirice, au fost dezvoltate abia începând din 1971 de către pionierul inteligenței artificiale, Longuet-Higgins. Mișcarea transumanistă din secolul al XXI-lea propune singularitatea sau transcendența tuturor limitărilor umane prin intermediul augmentării tehnologice, ca rezultat posibil al apariției inteligenței artificiale conștiente de sine. Ideile lui Stockhausen nu au fost noi, modelul său bazându‑se pe o tehnologie și o educație antică a sunetului, al cărei scop era identic. Vechiul model de transcendență pare să fi fost uitat, în timp ce noul model asistat de inteligența artificială conștientă de sine este întâmpinat cu scepticism și teama de o posibilă exitincție umană. Poate că un răspuns mai util, pentru moment, este a învăța să cunoaștem inteligența artificială dincolo de titlurile senzaționale din mass-media, pentru a construi efectiv rețele neuronale private, cu scopul de a înțelege practic realitatea a ceea ce este cu adevărat

 

Cuvinte cheie

Rețea neuronală, inteligență artificială, Stockhausen, AGI, singularitate

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com