Petruța-Maria COROIU, Monica Diana RAICA - Software analytical perspectives on Mandala by Aurel Stroe / Perspective analitice software asupra Mandalei de Aurel Stroe

ABSTRACT

Digital musicology represents an innovative field of interdisciplinary research, which involves analytical methods and perspectives from both the musical field and from IT. This combination of art and science, the analysis of musical parameters with computational approaches, can generate a variety of well-argued results, contributing to formalizing and testing empirical knowledge. We apply this type of analysis on a famous musical score of modern Romanian music, post-Enescu, Mandala avec une polyphonie d’Antonio Lotti pour orchestre avec une petite formation chorale, composed between 1996 and 1997 by Aurel Stroe – a masterpiece which entails considerable difficulties.

Keywords

Modernity, density, discourse, software, analysis

...

REZUMAT

Muzicologia digitalizată reprezintă un domeniu inovativ de cercetare interdisciplinară, care implică atât metode și perspective analitice din aria muzicală, cât și din cea informatică. Această fuziune dintre artă și știință a analizei parametrilor muzicali cu abordări computaționale, poate genera o varietate de rezultate argumentate, contribuind la formalizarea și testarea cunoștințelor empirice. Aplicăm acest tip de analiză asupra unei partituri de referință a muzicii românești moderne, postenesciene: Mandala avec une polyphonie d’Antonio Lotti pour orchestre avec une petite formation chorale, compusă în 1996-1997 de către Aurel Stroe – o capodoperă ce presupune dificultăți considerabile

 

Cuvinte cheie

Modernitate, densitate, discurs, software, analiză

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com