DOI 10.47809/ICTMF.2022.01.02 

Lois VĂDUVA, Catherine WARNER - A Case Study on Music Therapy Sessions with a Bereaved Child, and the Use of Digital Devices / Studiu de caz: Muzicoterapia cu un copil îndoliat și utilizarea unor dispozitive digitale

ABSTRACT

Music Therapy can be a powerful tool in expressing grief, as it can facilitate the expression of mourning and loss, which aid in the process of bereavement (O’Callaghan and Michael, 2016). This case study presents the results of twelve music therapy sessions with a teenager who was struggling with the loss of his father. The primary therapeutic goal was to help him express his emotions in a safe setting and help him process his grief (McFerran, Roberts and O’Grady, 2010; O’Callaghan and Michael, 2016). Given the client’s age and musical preferences, the therapist, under the supervision of Dr. Catherine Warner, decided to include the use of technology to better communicate musically. Specifically, most of the sessions included digital devices such as a synthesizer keyboard for improvisation, and a tablet for receptive approaches.

Keywords

Music therapy, bereavement, technology in music therapy, musical improvisation, therapeutic songwriting.

...

REZUMAT

Muzicoterapia poate fi o modalitate eficientă în manifestarea durerii în urma pierderii cuiva drag, pentru că poate facilita exprimarea suferinței și a tristeții, care ajută în procesul de vindecare (O’Callaghan și Michael, 2016). Acest studiu de caz prezintă rezultatele a douăsprezece sesiuni de muzicoterapie cu un adolescent, care s-a confruntat cu moartea tatălui său. Scopul terapeutic principal a fost ca băiatul să-și exprime sentimentele într-un cadru sigur și să poată procesa suferința emoțională (McFerran, Roberts și O’Grady, 2010; O’Callaghan și Michael, 2016). Având în vedere vârsta copilului și preferințele sale muzicale, muzicoterapeuta, sub supravegherea doamnei dr. Catherine Warner, a decis să includă utilizarea tehnologiei pentru a facilita comunicarea muzicală. Mai exact, majoritatea sesiunilor au inclus ca dispozitive digitale un sintetizator pentru improvizație și o tabletă pentru abordările receptive.

 

Cuvinte cheie

Muzicoterapie, doliu, tehnologie în muzicoterapie, improvizație muzicală, compoziție terapeutică

Descarcare articol / Download Article

 

10.47809/ICTMF.2022.01.02
Joomla Template by Joomla51.com