DOI 10.47809/ICTMF.2022.01.03

Alexandra-Ioana HOMONE - From Printed to Digital – The Music Education Textbook Today / - De la letric la digital – Manualul de educație muzicală în prezent

ABSTRACT

The purpose of this study is to present how the textbooks develop over time. The vision, perspective, as well as their design are the elements that are constantly changing due to the developments in the educational system. From the printed to the digital form, today’s textbook includes a range of musical activities and repertoire that must train students musically and culturally.

Keywords

Textbook, digital, printed, music education.

...

REZUMAT

Studiul de față are rolul de a prezenta modul de dezvoltare a manualelor de-a lungul timpului. Viziunea, perspectiva, cât și prezentarea manualelor sunt elementele care se află în continuă schimbare datorită modificărilor din sistemul educațional. De la forma fizică la cea digitală, manualul din prezent cuprinde o serie de activități și repertorii muzicale care trebuie să formeze elevii din punct de vedere muzical și cultural.

 

Cuvinte cheie

Manual, digital, letric, educație muzicală

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com