DOI 10.47809/ICTMF.2022.01.05

Manuela MIHĂESCU, Cristian MIHĂESCU - Brief lexical and terminological analysis of technological musical language during the pandemic / Scurtă analiză lexico-terminologică asupra limbajului muzical tehnologic în perioada pandemiei

ABSTRACT

The pandemic period has created certain specific situations in many fields, one of them being the educational field. The transfer of activities to the online environment has also brought, beyond the specialized technical vocabulary of the platforms and computer applications used, new concepts that interfere, at times, with the “classic process of learning, teaching and development of new skills. The present article proposes, based on an empirical study, a lexical and terminological investigation on the technological musical language in the context of the virtualization of music education during the pandemic. Using a corpus of texts from specialized journals dealing with various topics in the field of music didactics, an attempt is made to systematize the denominations used for musical didactic methods and techniques during the above-mentioned period.

Keywords

Music, educational technologies, music teaching, online, terminology, designation.

...

REZUMAT

Perioada pandemiei a creat anumite situații specifice în foarte multe domenii, unul dintre acestea fiind și domeniul educațional. Transferul activităților în mediul online a adus, dincolo de vocabularul tehnic specializat al platformelor și aplicațiilor informatice folosite, și concepte noi, care interferează, pe alocuri, cu procesul „clasic” de învățare, predare sau formare și dezvoltare a unor noi competențe. Articolul de față propune, plecând de la un studiu empiric, o investigație lexico-terminologică asupra limbajului muzical tehnologic în contextul virtualizării activității didactice muzicale din perioada pandemiei. Folosind un corpus de texte din reviste de specialitate care abordează diverse subiecte din domeniul didacticii muzicale, se încearcă o sistematizare a denominărilor folosite pentru metodele și tehnicile didactice muzicale din perioada mai sus amintită.

 

Cuvinte cheie

Muzică, tehnologii educaționale, didactică muzicală, online, terminologie, desemnare.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com