DOI 10.47809/ICTMF.2022.01.06

Alin-Corneliu VĂCEAN - Tonaly Pro – We Compose and Learn in Multiple Modes / Tonaly Pro – compunem și învățăm în multiple moduri

ABSTRACT

Obviously, the word “modes” displayed in the paper’s title is a homonymy, as the meaning of the word “modes” intends to refer to the musical acceptation of the word, more accurately in fact to the structure of a scale of sounds. Before discovering Tonaly Pro, I had never had the chance to find, in any other music software that I worked with, such a large variety and generosity of modes, each of them grouped according to categories (species), such as: church modes, pentatonic, harmonic, melodic, blues, bebop, jazz, pentatonic (jazz), exotic modes and even a last category called “others”, which includes as examples: augmented heptatonic, flamenco, and mystety#1. The musical creator – regardless of the genre in which they manifest their calling – knows that the modal systems enclose the bases of the musical language, modes being an inexhaustible source of creation along the entire evolution of music. A mode can represent, therefore, a mass of sounds contained in a certain order endowed with an artistic purpose, an order necessary for creation as a complex process serving to display a content of ideas. The logical organization of the musical material concomitantly creates the premises for the auditory-emotional perception of the artistic message by the listener.

Keywords

Modes, songwriting, music scales, electronic media, musical creation, music software

...

REZUMAT

În mod evident, cuvântul „moduri” etalat în titlul articolului reprezintă o omonimie, deoarece sensul cuvântului „moduri” intenționează să ne trimită la accepțiunea muzicală a cuvântului, mai precis, către structura unei scări de sunete. Până să descopăr Tonaly Pro, nu mi-a fost dat, în niciun alt program muzical cu care am mai lucrat, să găsesc o atât de mare varietate și generozitate de moduri, fiecare dintre ele grupate pe categorii (specii), precum: moduri bisericești, pentatonice, armonice, melodice, blues, bebop, jazz, pentatonic (jazz), exotice sau, o ultimă categorie denumită „altele”, în care intră cu titlu de exemplu: heptatonic augmentat, flamenco sau mystety#1. Creatorul muzical – indiferent de genul în care acesta simte chemarea de a se manifesta – el știe că sistemele modale conțin bazele limbajului muzical, modurile fiind un izvor nesecat al creației de-a lungul întregii evoluții a muzicii. Mod poate reprezenta, așadar, o materie sonoră încadrată într‑o anumită ordine cu scop artistic, ordinea necesară creației ca proces complex în slujba expunerii unui conținut de idei. Organizarea logică a materialului sonor creează totodată premisele perceperii auditiv-emoționale de către ascultător a mesajului artistic.

 

Cuvinte cheie

Moduri, scriere de cântece, scări muzicale, medii electronice, creație muzicală, program muzical.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com