DOI 10.47809/ICTMF.2022.01.07

Nicoleta-Cristina DEMIAN, Diana DRĂGAN-CHIRILĂ - Pulse of the City. Architecture of a Multimedia Dance Performance / Pulsul orașului. Arhitectura unui spectacol coregrafic multimedia

ABSTRACT

The stage of an interactive multimedia dance performance is always dynamic. Shifts of paradigm occur in terms of space and time perception, as well as of performative choreography induced by perspective and dimension references offered to visual perception, transferring the proximity reality into its declinations: sur-real, meta-real, alter-real, trans-real... Being extended and transformed through technology, scenic space thus offers the feeling of liberty to both performers and audience. Choreographic gesture and movement are powered by visual scenography in an expressive manner inducing affective load to scenic image. Classic professional development and learning slowly loses its popularity and functionality, digital technologies being accessed more frequently. The collaboration between visual artists and dancers led to development of creativity and interdisciplinary communication. Pulse of the City, an interactive multimedia dance performance, intends to guide its audience through an imaginary town, a medium transfigured by metaphor and symbol.

Keywords

Choreographic creation, visual scenography, multimedia performance, kinesthesia, interdisciplinarity.

...

REZUMAT

Scena unui spectacol coregrafic multimedia interactiv este mereu dinamică, apar modificări de paradigmă în percepția spațiului și timpului scenic și a coregrafiei performative, induse de elementele de raportare la perspectiva și dimensiunile oferite percepției vizuale, transferă realul de proximitate în declinări ale acestuia: supra-real, meta-real, alter-real, trans-real… Fiind extins și transformat prin tehnologie, spațiul scenic oferă astfel senzația de libertate atât performerilor, cât și publicului. Gestul și mișcarea coregrafică sunt potențate expresiv de scenografia vizuală, care va induce încărcătură afectivă imaginii scenice. Dezvoltarea profesională și învățarea în modul clasic își pierde încet-încet din popularitate și funcționalitate, fiind accesate tot mai mult tehnologiile digitale. Colaborarea între artiștii vizuali și dansatori a condus la dezvoltarea creativității și comunicării interdisciplinare. Spectacolul coregrafic multimedia interactiv Pulsul orașului intenționează să transporte spectatorii printr‑un oraș imaginar, un mediu transfigurat prin metaforă și simbol.

 

Cuvinte cheie

Creație coregrafică, scenografie vizuală, spectacol multimedia, kinestezie, interdisciplinaritate.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com