DOI 10.47809/ICTMF.2022.01.08

Maria MOLDOVAN -The Cross-curricular Approach to Technology-Supported Composition: Experiment / Abordarea interdisciplinară a compoziției muzicale cu suport tehnologic: Experiment

ABSTRACT

This paper presents a cross-curricular approach to musical composition supported by ICT, an experiment based on the model of Phil Kirkman. The investigation was carried on in the 2021-2022 academic year. It was realized in collaboration with teachers from the Sigismund Toduță High School of Art in Deva and the High School of Art in Sibiu, respectively, involving middle school and high school students from year 7, year 8, year 9 and year 10. The experiment started with a debate on a recommended topic suggested by images, which constituted the visual stimulus. The path to achieving the final goal supported students in developing creative skills, the primary purpose of musical composition, and building musical knowledge. It also enriched learners with information from different areas and knowledge fields belonging to several other subjects. Following the received information on the composition topic and the debates in the classroom, the students developed their ability to understand the world by building their own opinions on the issues. These opinions could be supported by historical, geographical, philosophical, economic, and psychological data they achieved. The cross-curricular approach to music composition offered a creative way to develop understanding, knowledge, and practical skills through an interconnected study of multiple disciplines. This approach to music education that transcends its boundaries brought educational benefits to both students and teachers, who took advantage of the learning situations within the experiment to broaden both their musical knowledge and their across-the-board knowledge beyond the subject taught or studied, respectively.

Keywords

Music education, interdisciplinarity, musical technologies, experiment, active involvement.

...

REZUMAT

Articolul de față aduce în prim plan un experiment de abordare interdisciplinară a compoziției muzicale susținut prin mijloace tehnologice, experiment realizat după modelul lui Phil Kirkman. Experimentul s‑a desfășurat în anul școlar 2021‑2022 în cadrul învățământului vocațional, în colaborare cu profesorii de la Liceul de Artă din Sibiu și respectiv Sigismund Toduță din Deva, și a implicat elevi de gimnaziu și liceu din clasele a VII-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a. Proiectul a avut în vedere realizarea unei compoziții muzicale cu suport tehnologic, pornind de la o tematică prestabilită, sugerată de imagini sugestive, care au constituit sursa inițială de inspirație. Traseul parcurs în realizarea obiectivului propus a susținut elevii nu doar în dezvoltarea abilităților creative, scopul primar al compoziției muzicale, ci totodată în acumularea unor noi cunoștințe muzicale și a unor noi informații din diferite zone și sfere ale cunoașterii care aparțin mai multor discipline. În urma informării privitoare la subiectul recomandat și a dezbaterilor care au avut loc la clasă pe tematica propusă, elevii și-au dezvoltat capacitatea de înțelegere a lumii înconjurătoare, formându-și opinii proprii asupra subiectului tratat, opinii pe care aceștia le-au putut susține cu argumente și date istorice, geografice, filozofice, economice și psihologice. Abordarea interdisciplinară a compoziției muzicale a oferit, în esență, un mod creativ de a dezvolta cunoștințe, abilități, deprinderi și competențe practice printr‑un studiu interconect al mai multor discipline. Acest mod al predării muzicii, care-i transcende granițele, a adus beneficii educaționale, atât elevilor, cât și profesorilor, care împreună au beneficiat de situațiile de învățare create în cadrul experimentului pentru a‑și lărgi atât cunoștințele muzicale, cât și cunoștințele din afara materiei predate, respectiv studiate

 

Cuvinte cheie

Educație muzicală, interdisciplinaritate, tehnologii muzicale, experiment, implicare activă.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com