DOI 10.47809/ICTMF.2022.01.10  

Mirela MERCEAN-ȚÂRC - The Symphony Umbre (Shadows) by Adrian Borza – technology and art, structure and significances / Simfonia Umbre de Adrian Borza – tehnologie și artă, structură și semnificații

ABSTRACT

The Symphony Umbre [Shadows] by Adrian Borza, composed in 2021, is a spectro-modal work located in the postmodern expression area. The inspiration of the composer found its source in the spectral analysis of the bells’ sounds of the Transylvanian Râșca Monastery and in the phenomenon called auditory masking in psychoacoustics. The entire process of creating, performing/programming this spectral symphony was carried out with the help of four instruments: computer, VSTi, mixing programs and mastering (radio). The present paper aims to analyze and present the Symphony Umbre in the context of the Romanian creation of spectral music and to emphasize the uniqueness and originality of the creative approach by presenting the technology, the structuring of the composition process, as well as the possible meanings of the message of this symphony.

Keywords

Spectral symphony, auditory masking, the Symphony Umbre [Shadows], Adrian Borza.

...

REZUMAT

Simfonia Umbre de Adrian Borza, compusă în 2021, este o lucrare spectro-modală situată în zona de exprimare postmodernă. Inspirația compozitorului și-a găsit sursa în analiza spectrală a sunetelor clopotelor Mânăstirii Râșca Transilvană și în fenomenul denumit în psihoacustică auditory masking sau mascare auditivă. Întregul proces de creare, interpretare/programare a acestei simfonii spectrale a fost realizat cu ajutorul a patru instrumente: computer, VSTi, programe de mixaj și mastering (radiofonic). Lucrarea de față își propune să analizeze și să prezinte Simfonia Umbre în contextul creației românești de muzică spectrală, subliniind de asemenea, unicitatea și originalitatea demersului creator prin prezentarea tehnologiei, a structurării procesului componistic, precum și a posibilelor semnificații ale mesajului acestei simfonii.

 

Cuvinte cheie

Simfonie spectrală, Mascare auditivă, Simfonia Umbre, Adrian Borza.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com