Oana BĂLAN-BUDOIU - Cyberculture – The field of IT in music education management / Cybercultura – dimensiunea IT în managementul educațional musical

Abstract

The 21st century artists stand before unprecedented technological changes, which they have to integrate into their activity, with a view to promoting and communicating it to their audience. This paper wishes to discuss the IT abilities that contemporary musicians should possess in order to stand out, to maintain their image and to promote their professional success by means of online channels and other virtual instruments. We wish to show that music marketing is closely related to a series of transversal competences which resort to software and platforms that on the one hand facilitate the dissemination of artistic activities and on the other offer important support for the establishment of a high-quality, high-impact image. Living in a world that follows visual stimuli, we believe that present-day musicians should make an effort to acquire new information in order to understand and use IT technology in favour of their own visibility and professional progress. We wish to point out that these interests can also be noticed in the tendencies found in the contents of art universities curricula at world level.


Keywords

Cyberculture, marketing platforms, music entrepreneurship, educational tendencies in music universities.

...

Rezumat

Artistul secolului XXI se află în fața unor provocări tehnologice fără precedent, pe care este nevoit să le integreze în activitatea sa, în scopul promovării și comunicării cu publicul său. Acest articol își propune să aducă în discuție abilitățile IT pe care muzicienii actuali ar trebuie să le posede pentru a se putea face remarcați, pentru a își păstra imaginea și pentru a își promova succesul profesional prin intermediul canalelor de comunicare online și a celorlalte instrumentare virtuale. Ne propunem să arătăm că marketingul muzical este strâns legat de o serie de competențe transversale ce fac apel la softuri și platforme care, pe de o parte ușurează diseminarea activităților artistice, pe de altă parte oferă un suport important pentru construirea unei imagini calitative și de impact. Trăind într-o lume orientată după stimulii virtuali, considerăm că muzicianul actual trebuie să facă un efort în a își însuși noi informații pentru a înțelege și folosi tehnologia IT în favoarea vizibilității și progresului său profesional. Dorim să subliniem că aceste preocupări pot fi remarcate și în tendințele pe care le au conținuturile curriculare universitare vocaționale la nivel mondial.

 

Cuvinte cheie

Cybercultura, platforme de marketing, antreprenoriat muzical, tendințe educaționale în universitățile muzicale.

Descărcare articol / Download Article

Descărcare articol / Download article

Joomla Template by Joomla51.com