Daniel-Alex MILENCOVICI - Digital Educational Tools for Primary School Music Education Classes. A Quantitative Analysis on the Use of Digital Means at the Primary Cycle in Romania / Instrumente educaționale digitale pentru orele de educație muzicală din ciclul primar. O analiză cantitativă asupra utilizării mijloacelor digitale la ciclul primar în România

Abstract

Updating education in primary school music classes should include a modern pedagogical strategy, through which students understand and develop new skills with the help of digital educational tools. These tools can be valued with little effort by students, as these generations easily use the digital environment. In this regard, the proposed research analyses quantitatively the results of a sample of 1,151 primary school teachers, which highlights their readiness to use digital educational tools during music education classes. Also, in this article are proposed a series of digital tools (music software, applications, platforms) that can be integrated in the Music and motion classes or in extracurricular contexts to develop musical skills in children.


Keywords

Digital educational tools, primary school, research, music software, educational resources.

...

Rezumat

Actualizarea educației în cadrul orelor de muzică de la ciclul primar trebuie să cuprindă o strategie pedagogică modernă, prin care elevii să înțeleagă și să își dezvolte noi abilități cu ajutorul instrumentelor educaționale digitale. Aceste instrumente pot să fie valorificate cu puțin efort de către elevi, deoarece aceste generații folosesc cu ușurință mediul digital. În acest sens, cercetarea propusă analizează cantitativ rezultatele unui eșantion de 1.151 de profesori din ciclul primar, care scoate în evidență pregătirea acestora de a folosi instrumente educaționale digitale în cadrul orelor de educație muzicală. De asemenea, în cadrul acestui articol sunt propuse o serie de instrumente digitale (softuri muzicale, aplicații, platforme), care pot să fie integrate în cadrul orelor de la disciplina Muzică și mișcare sau în contexte extracurriculare pentru a se dezvolta abilitățile muzicale la copii.

 

Cuvinte cheie

Instrumente educaționale digitale, ciclul primar, cercetare, softuri muzicale, resurse educaționale.Instrumente educaționale digitale, ciclul primar, cercetare, softuri muzicale, resurse educaționale.

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com