Loredana MUNTEAN - Music education and digitality of primary school children in the post-pandemic period – an empirical study / Educația muzicală și digitalitatea copiilor din ciclul primar în perioada post-pandemică – studiu empiric

Abstract

This empirical study aims to identify the usage of music technologies in music and movement activities with primary school students, in order to determine the importance of these technologies in the lesson in the post Covid-19 period. Thirty-seven urban primary school teachers participated in the study, who were mentors of pedagogical practice for students in the Primary and Early Childhood Pedagogy specialization. The instrument was developed based on the Intrapersonal Technology Integration Scale: Assessing the Influence of Intrapersonal Factors Influencing Technology Integration used in other previous studies. The results of the descriptive study indicate an above average use of digital resources. The findings of the empirical study show that music technologies have become an organic part of Music and Movement lessons and support the idea that curricular adaptation is needed in the future.

 

Keywords

Music education, digitality, music technologies, post pandemic.

...

Rezumat

Studiul empiric își propune identificarea gradului de utilizare a tehnologiilor muzicale în activitățile de muzică și mișcare desfășurate cu elevii din ciclul primar, pentru a determina ponderea pe care acestea o au în lecție în perioada post-pandemie COVID-19. La studiu au participat 37 de profesori pentru ciclul primar din mediul urban, mentori de practică pedagogică pentru studenții de la specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Instrumentul de lucru a fost elaborat pe baza scalei intrapersonale de integrare a tehnologiei: Evaluarea influenței factorilor intrapersonali, care influențează integrarea tehnologiei utilizată în alte studii anterioare. Rezultatele studiului descriptiv indică o valorificare a resurselor digitale peste medie. Concluziile studiului empiric arată că tehnologiile muzicale au devenit parte organică a lecțiilor de Muzică şi mișcare şi susțin ideea că, în viitor, se impune o adaptare curriculară.

Cuvinte cheie

Educație muzicală, digitalitate, tehnologii muzicale, post pandemic.

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com