Virdinia TOTAN, Petruța Maria COROIU - The origin and current state of piano education in the Serbian education / Originea și actualitatea studierii pianului în învățământul sârbesc

Abstract

The beginnings of musical education in the Serbian culture are linked to the activity of secondary schools in the 1930s. The paper analyses the main personalities and their musical pedagogical works, highlighting the methodical principles and norms in order to put them into practice.

 

Keywords

Pedagogy, education, music, piano, modernity.

...

Rezumat

Începuturile educației muzicale în cultura sârbă sunt legate de activitatea școlilor secundare din anii 1930. Lucrarea analizează principalele personalități și lucrările lor pedagogice muzicale, evidențiind principiile și normele metodice pentru a le pune în practică.

 

Cuvinte cheie

Pedagogie, educație, muzică, pian, modernitate.

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com