Nicoleta-Cristina DEMIAN, Diana DRĂGAN-CHIRILĂ, Ulla LEVENS - Dancing with the Bald Soprano – redefining arts education / Dansând cu Cântăreața cheală – redefinirea educației artistice

Abstract

The Bald Soprano by Eugene Ionesco is a classic example of the Theatre of the Absurd, which explores the absurdity of human existence through nonsensical dialogue, disjointed narrative, and surreal imagery. Transforming this play into a multimedia dance performance is an experiment that intends to re imagine it by incorporating contemporary stage vision and contemporary music to update the play’s commentary on modern society. This perspective involved reimagining the characters as dancers, and incorporating visual techniques, complemented by an optimally balanced soundtrack. Dancing with the Bald Soprano required a collaborative effort between choreographer, visual artists, musicians and student performers to create a visually stunning and immersive experience that brings the play to life in a new and exciting way. Stressing the relation of interdependence between dance, music and video techniques, through our multimedia dance performance, Dancing with the Bald Soprano, our goal is to redefine the art education for our students.

 

Keywords

New dance perspective, multimedia performance, sound design, digital collaboration, art education.

...

Rezumat

Cântăreața cheală de Eugen Ionesco este un exemplu clasic al teatrului absurd, care explorează absurditatea existenței umane prin dialoguri fără sens, narațiune dezarticulată și imagini suprarealiste. Transformarea acestei piese într-un spectacol coregrafic multimedia este un experiment care intenționează să o reimagineze prin integrarea unei viziuni scenice contemporane și a muzicii contemporane pentru a actualiza comentariile piesei asupra societății moderne. Această perspectivă a implicat reimaginarea personajelor ca dansatori și includerea unor tehnici vizuale, completate de o coloană sonoră optim echilibrată. Dansând cu cântăreața cheală a necesitat un efort de colaborare între coregraf, artiști vizuali, muzicieni și studenții interpreți pentru a crea o experiență vizuală uimitoare și captivantă, care să aducă piesa la viață într-un mod nou și incitant. Evidențiind interdependența dintre dans, muzică și tehnicile vizuale, prin spectacolul coregrafic multimedia Dansând cu Cântăreața cheală, scopul nostru este acela de a redefini educația artistică pentru studenții noștri.

Cuvinte cheie

Perspectivă coregrafică inedită, spectacol multimedia, sound design, colaborare digitală, educație artistică.

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com