Diana Elena SÂRB - Virtual Communication in the University Field. Case Study / Comunicare virtuală în mediul universitar. Studiu de caz

Abstract

Virtual communication has become a general, indispensable condition of our days, which can also be transposed into the educational environment. Through new technologies, simultaneous courses can be organized and attended by students and professors from partner universities, from the same country or from abroad. Thus, both parties involved have simultaneous access to materials and ways to interactively value the experience demonstrated over time, in a certain specialization.
The present study aims to present the peculiarities and benefits of organizing simultaneous courses with teachers and students from two partner institutions in Romania and Spain, in the music field, and the results of a questionnaire applied to the students, at the end of the activity.

 

Keywords

Virtual communication, music education, questionnaire.

...

Rezumat

Comunicarea virtuală a devenit o condiție generală, indispensabilă a zilelor noastre, care poate fi transpusă și în mediul educațional. Prin intermediul noilor tehnologii se pot organiza cursuri simultane, la care să participe studenți și profesori din universități partenere, din aceeași țară sau din străinătate. Astfel, ambele părți implicate au acces simultan la materiale și modalități de valorizare interactivă a experienței demonstrate în timp, într-o anumită specializare.
Studiul de față își propune să prezinte particularitățile și beneficiile organizării unor cursuri simultane, cu profesori și studenți din două instituții partenere din România și Spania, în domeniul muzical, și rezultatele unui chestionar aplicat studenților, la finalul activității.

 

Cuvinte cheie

Comunicare virtuală, educație muzicală, chestionar.

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com