Veronica DEMENESCU - Bibliographic research in digital libraries. Case study on a musical topic of current interest / Cercetarea muzicală în bibliotecile digitale. Studiu de caz asupra unei teme de actualitate

Abstract

Digitization in all sectors of activity in Romania is carried out on the basis of a set of normative acts, which primarily concern the increase of access to information, the reduction of costs, the increase of digital content and the development of ICT infrastructures in the fields of education and culture. A first step in this direction was achieved through the National Strategy regarding the Digital Agenda 2014-2020, in which one of the four directions of action was ICT in education, culture and eInclusion. Currently, the Ministry of Education continues its efforts through the Strategy for the digitalization of education in Romania 2021-2027, SMART Edu. The topic of our case study refers to a bibliographic study regarding a musical topic of wide interest for Romanian musical culture, namely the artistic personality of the composer Ciprian Porumbescu, honored in 2023 through the Dimitrie Cantemir and Ciprian Porumbescu Cultural Year, promulgated by the President of Romania through Law no. 38 of January 12, 2023.

 

Keywords

Ciprian Porumbescu, digital resources, web research.

...

Rezumat

Digitalizarea în toate sectoarele de activitate din România se realizează pe baza unui set de acte normative, care privesc în primul rând creșterea accesului la informații, reducerea costurilor, sporirea conținutului digital și dezvoltarea de infrastructuri TIC în domeniile educației și culturii. Un prim pas în această direcție s-a realizat prin intermediul Strategiei Naționale privind Agenda Digitală 2014-2020, în care una din cele patru direcții de acțiune a fost TIC în educație, cultură și eInclusion. În prezent, Ministerul Educației continuă demersurile prin intermediul Strategiei privind digitalizarea educației din România 2021-2027, SMART Edu. Tema studiul nostru de caz se referă la un studiu bibliografic cu privire la un subiect muzical de actualitate și de larg interes pentru cultura muzicală românească, respectiv personalitatea artistică a compozitorului Ciprian Porumbescu, omagiat în 2023 prin Anul cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu, promulgat de Președintele României prin Legea nr. 38 din 12 Ianuarie 2023

Cuvinte cheie

Ciprian Porumbescu, resurse digitale, cercetare web.

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com