Victor Andrei PĂRĂU - Digital Song Cycle: Speech and Sound Synthesis in Peter Ablinger’s Voices and Piano / Ciclul de cântece digital: Sinteză între vorbire și sunet în Voices and Piano de Peter Ablinger

Abstract

Austrian composer Peter Ablinger’s vision and creation places him both within a well-established space of contemporary multimedia artists, as well as on an individual trajectory of esoteric art language rooted in acoustic theory and configuring sonic spaces, objects and abstractions.
His extensive Voices and Piano cycle defines Ablinger’s conceptuality and gives a more concrete understanding. The project is of importance in the digital and acoustic (instrumental) mediums, as well as the relationship between the phonic and the sonic.
This article looks into Ablinger’s conceptual mindset, the cycle’s technical and interpretive particularities and the extent to which its contribution bridges past and recent efforts of fusing together voice and klang.

 

Keywords

Composition, Song Cycle, Tape Recordings, Acoustic Synthesis, Phonorealism

...

Rezumat

Viziunea și creația compozitorului austriac Peter Ablinger îl plasează într-un spațiu consacrat al artiștilor multimedia, precum și într-o direcție independent asumată, prin prisma unui limbaj artistic ezoteric bazat pe teorii acustice și configurarea de spații, obiecte sau reprezentări sonore.
Amplul ciclu Voices and Piano reflectă filosofia lui Ablinger și o proiectează într-o zonă perceptibilă. Proiectul are ramificații deopotrivă în mediile digital și acustic (instrumental), precum și în conexiunea strânsă dintre fonație și sonoritate.
Acest articol aruncă o privire asupra sferei conceptuale propuse de Ablinger, a specificațiilor tehnice și interpretative ale ciclului Voices and Piano și a gradului în care această contribuție creează o legătură între demersuri din trecut și actuale de a fuziona vorbirea și sunetul.

 

Cuvinte cheie

Compoziție, ciclu de cântece, înregistrări audio, sinteză acustică, fonorealism.

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com