Ioana BAALBAKI - The Use of Computer in Contemporary Music Composition. Study Case: Meta(l)Reflexion by Ciprian Gabriel Pop / Utilizarea calculatorului în compoziția muzicii contemporane. Studiu de caz: Meta(l)Reflexion de Ciprian Gabriel Pop

Abstract

Composer Ciprian Gabriel Pop is an adept of using the computer in the compositional process. Over time, he created a series of pieces that used the electronic environment in order to produce or process musical sound, such as Cyberwar Tales, Landscapes, Improvisation d’automne, Elletrofrollo, Oniria, Voxis and Klarinetix. The present study wants to highlight the means by which the composer uses the electronic medium to give life to the work Meta(l)Reflexion – for horn and electronic medium, but also the relationship between the acoustic instrument and the electronic medium in the overall construction of the piece. Composed and premiered in 2015, during the Cluj Modern Festival, the work has a quasi-defined component – the horn part and a quasi-free component – the electronic part.

 

Keywords

Meta(l)Reflexion, Ciprian Gabriel Pop, electronic music, aleatoricism, Cluj Modern Festival.

...

Rezumat

Compozitorul Ciprian Gabriel Pop este un adept al utilizării calculatorului în procesul componistic. De a lungul timpului, a realizat o serie de piese, care s au folosit de mediul electronic, în vederea producerii sau prelucrării sunetului muzical, precum Cyberwar Tales, Peisagii, Improvisation d’automne, Elletrofrollo, Oniria, Voxis și Klarinetix. Studiul de față dorește să scoată în evidență mijloacele prin care compozitorul utilizează mediul electronic pentru a da viață lucrării Meta(l)Reflexion – pentru corn și mediu electronic, dar și relația dintre instrumentul acustic și mediul electronic în construcția generală a piesei. Compusă și interpretată în primă audiție în 2015, în cadrul Festivalului Cluj Modern, lucrarea are o componentă cvasi-definită – partida cornului și o componentă cvasi-liberă – partida electronică.

 

Cuvinte cheie

Meta(l)Reflexion, Ciprian Gabriel Pop, muzică electronică, aleatorism, Festivalul Cluj Modern.

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com