Marius BĂNUȚ, Ion ALBULESCU - Digitalisation of the Process of Learning Music Theory Starting with Primary Education - Digitalizarea procesului de învățare a teoriei muzicii începând cu învățământul primar

Abstract

The present study aimed at verifying an inductive teaching strategy through which the specific concepts of music theory are formed starting from examples and practical activities of composing digital music through computer programming. In this sense, 25 students from the 4th grade carried out programming activities within the compulsory subject responsible with music education, through an educational project implemented over a period of 24 weeks. The score transformation of some musical works from the cultural heritage or children’s repertoire into digital audio products, with the help of the Sonic Pi application, represents a practice model for the digitalisation of the didactic process. The good results obtained by students, after the application of a knowledge test, show that making digital music with the help of Sonic Pi corresponds to a theoretical and applied framework through which music theory can be learned applicatively, by primary education or older students alike.

 

Keywords

music theory, digitalisation of the didactic process, computer programming, primary school, Sonic Pi.

...

Rezumat

Prezentul studiu a urmărit verificarea unei strategii de predare inductivă prin care se formează conceptele specifice teoriei muzicii pornind de la exemple și activități practice de compunere a muzicii digitale prin programarea calculatoarelor. În acest sens, 25 de elevi din clasa a IV-a au desfășurat activități de programare în cadrul disciplinei Muzică și mișcare, printr-un proiect educațional implementat pe o perioadă de 24 de săptămâni. Transformarea portativelor unor lucrări muzicale din patrimoniul cultural sau din repertoriul copiilor în produse audio digitale, cu ajutorul aplicației Sonic Pi, reprezintă un model de practică pentru digitalizarea procesului didactic. Rezultatele bune obținute de elevi, în urma aplicării unui test de cunoștințe, arată că obținerea muzicii digitale cu ajutorul Sonic Pi corespunde unui cadru teoretic și aplicativ prin care teoria muzicii poate fi învățată aplicativ, inclusiv de către elevii din învățământul primar sau care au trecut la nivelul următor de școlaritate.

 

Cuvinte cheie

teoria muzicii, digitalizarea procesului didactic, programarea calculatoarelor, învățământ primar, Sonic Pi

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com