Nelida NEDELCUȚ, Ciprian Gabriel POP, Lucian GHIȘA - Bidirectional Communication in Distance Music Education: A Case Study / Comunicarea bidirecțională în educația muzicală la distanță: studiu de caz

Abstract

Bidirectional communication represents the process through which the exchange of data occurs between two or more interlocutors, an information exchange that serves a corrective and self-evaluative role. The study addresses the efficiency of bidirectional communication within music education conducted at the Department of Distance and Part-Time Learning of the “Gheorghe Dima” National Academy of Music (ANMGD) in Cluj-Napoca. For testing purposes, the program organizers conducted a survey based on a questionnaire addressed to students, aiming to measure the effectiveness of the distance learning system, the collaboration with coordinators and discipline tutors within the program, the information exchange with auxiliary teaching staff and support departments, along with the evaluation of the electronic platform associated with this type of education. The analysis of the results highlighted aspects that required subsequent corrections, and the measurement of the level of bidirectional communication represents an efficient tool for self-evaluation of the distance education system

 

Keywords

Bidirectional communication, distance education, questionnaire, evaluation.

...

Rezumat

Comunicarea bidirecțională reprezintă acel proces prin care se realizează schimbul de date între doi sau mai mulți interlocutori, schimb de informații, care are rol corectiv și de autoevaluare. Studiul aduce în discuție eficiența comunicării bidirecționale din cadrul educației muzicale realizată în cadrul Departamentului de Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Pentru testare, organizatorii programelor au realizat o anchetă în baza unui chestionar adresat studenților. Acesta vizează măsurarea eficienței sistemului de învățământ la distanță, colaborarea cu coordonatorii și tutorii de disciplină din cadrul programului, schimbul de informații cu personalul auxiliar didactic și cu departamentele suport, alături de evaluarea platformei electronice aferente acestui tip de învățământ. Analiza rezultatelor au evidențiat aspecte care au necesitat corecturi ulterioare, măsurarea nivelului de comunicare bidirecțională reprezentând un instrument eficient de autoevaluare a sistemului de educație la distanță.

 

Cuvinte cheie

Comunicare bidirecțională, învățământ la distanță, chestionar, evaluare.

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com