Ioan NEGRILĂ - Ethnopedagogy as Axiological Resource of Education / Etnopedagogia ca resursă axiologică a educației

Abstract

In modern society, dramatic changes are taking place in many areas of life. Education has not been spared from this process. Under the influence of global trends, such as globalization, computerization, axiologisation, the Romanian education system is undergoing a continuous transformation. The role and importance of education is changing, recognized as a universal human value, focused on the formation of the individual cultural and value core of the individual, the formation of basic intellectual functions (thinking, understanding, reflection, communication), etc. This implies not only the development and search for new ways of training a personality that meet the needs of society, but also new content, new resources, new technologies that meet the requirements of the new times

 

Keywords

Ethnopedagogy, ethnopsychology, students, education, culture.

...

Rezumat

În societatea modernă, au loc schimbări dramatice în multe domenii ale vieții. Educația nu a fost ferită de acest proces. Sub influența tendințelor globale, precum globalizarea, informatizarea, axiologizarea, sistemul de învățământ românesc trece printr-o transformare continuă. Se schimbă rolul și importanța educației, recunoscută ca valoare umană universală, concentrată pe formarea nucleului cultural individual și valoric al individului, formarea funcțiilor intelectuale de bază (gândire, înțelegere, reflecție, comunicare) etc. Aceasta presupune nu doar dezvoltarea și căutarea unor noi modalități de formare a unei personalități care să răspundă nevoilor societății, ci și conținut nou, resurse noi, tehnologii noi care să răspundă cerințelor noilor vremuri.

Cuvinte cheie

Etnopedagogie, etnopsihologie, elevi, educație, cultura.

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com