Oana BĂLAN BUDOIU, Amalia Cristina NEDELCUȚ, Claire BRESSOLETE - / Visual and Sound Connections: Analysis from an Audience Perspective / Conexiuni vizuale și sonore: analiză din perspectiva publicului

Abstract

Digital art on the computer and interactive art represent a captivating challenge, and electronic art is situated at the intersection of art and technology, exploring new ways of artistic expression. This form of art provides artists with the opportunity to experiment with modern media and technologies. Through collaboration between digital art practitioners and technology experts, electronic art festivals are organized, creating a conducive environment for showcasing innovations in the world of media art. The present study focuses on identifying ways to enhance marketing strategies for the Clujotronic festival, based on an analysis of the participating audience. By using a questionnaire to assess previous editions of the event, results were obtained that highlight the characteristics and preferences of the audience. These findings will serve as the foundation for implementing effective measures in the festival’s management.

 

Keywords

Electroart, digital music, festival, interdisciplinary, media

...

Rezumat

Arta digitală pe calculator și arta interactivă reprezintă o provocare captivantă, iar electroartul se situează la intersecția dintre artă și tehnologie, explorând noi moduri de exprimare artistică. Această formă de artă oferă artiștilor posibilitatea de a experimenta cu mediile și tehnologiile moderne. Prin colaborarea dintre practicienii artei digitale și experții în tehnologie, se organizează festivaluri de electroartă, oferind un mediu propice pentru prezentarea noilor inovații în lumea artei media. Studiul de față se concentrează pe identificarea modalităților de îmbunătățire a strategiilor de marketing pentru festivalul Clujotronic, având la bază o analiză a publicului participant. Prin utilizarea unui chestionar de evaluare a edițiilor anterioare ale evenimentului au fost obținute rezultate care evidențiază particularități și preferințe ale publicului, acestea vor servi drept fundament pentru implementarea unor măsuri eficiente în managementul festivalului

 

Cuvinte cheie

Electroart, muzică digitală, festival, interdisciplinar, media

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com