Ligia-Claudia ȘUTEU, Mădălina Dana RUCSANDA - Virtual Reality as a Method to Overcome Music Performance Anxiety / Realitatea virtuală – Metodă de a depăşi anxietatea de performanţă muzical

Abstract

Virtual reality is undoubtedly becoming a way of access to cryptic domains, explored through resources that constantly seek unclear answers. The psychology of music performance is analysed, as a result of a perpetual contemporary concern for the management of musical performance anxiety. This article aims at the intersection of virtual reality with music, to relieve stress generated by the pressure of the “perfect” music performance. There have not been any studies on MPA and virtual reality exposure therapy found so far. In this context, the article’s focus is on the relationship between virtual reality and music and how it might help reduce stress brought on by the pressure to give a “perfect” performance. We will analyse the existing applications and technologies for the transposition of the individual in specific situations. Thus, using VR glasses, a fictitious audience, a concert hall or an audition will be generated, situations that may cause the states that can lead to musical performance anxiety. This could be alleviated using technologies of new branches of virtual reality.

 

Keywords

Virtual reality, psychology of music performance, technology of music, musical performance anxiety, digitalization.

...

Rezumat

Realitatea virtuală devine, în mod indubitabil, o cale de acces către domenii criptice, explorate prin resurse, care caută neîncetat răspunsuri la întrebări neelucidate încă. Psihicul muzicianului interpret este studiat și analizat ca rezultat al unei perpetue preocupări contemporane în vederea managerierii MPA (anxietății muzicale de performanță). În acest sens, tema articolului vizează o intersectare a realității virtuale cu muzica, privind modul de ameliorare a stresului generat de presiunea interpretării muzicale „perfecte”. Până în prezent, nu am întâlnit nici un studiu privind MPA corelată cu terapia de expunere la realitate virtuală. Vor fi analizate aplicații și tehnologii existente, folosite pentru transpunerea individului în situații specifice. Astfel, cu ajutorul ochelarilor specifici, se va genera existența unui public fictiv, a unei săli imense de concert sau a unei comisii din cadrul unei audiții, care îi vor provoca muzicianului stările ce pot conduce către apariția anxietății muzicale de performanță. Aceasta ar putea fi ameliorată cu ajutorul noilor ramuri ale realității virtuale.

 

Cuvinte cheie

Realitate virtuală, psihologia performanței muzicale, tehnologizarea muzicii, anxietate de performanță, digitalizare.

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com