Rafael Fernández MAXIMIANO, Diana Elena SÂRB - Hyperscore-Introduction to Music Composition / Hyperscore-introducere în compoziția muzicală

Abstract

"The musical education of children and young people aims to form solid and strong musical skills. In addition to vocal singing and instrumental playing, young musicians can be guided towards composition, starting from simple exercises in creativity and musical improvisation to actual composition, progressively, based on a detailed knowledge of musical theory and forms. An important step in this approach could be initiation into music composition through the Hyperscore program. This paper presents the benefits of using this program as well as its particularities, by describing an attractive, friendly and easy-to-understand interface."

 

Keywords

Composition, music education, modern design, virtual environment.

...

Rezumat

"Educația muzicală a copiilor și tinerilor își propune să formeze competențe muzicale solide și durabile. Pe lângă cântul vocal și instrumental, micii muzicieni pot fi îndrumați spre compoziție, pornind progresiv, de la exerciții simple de creativitate și improvizație muzicală către compoziția propriu-zisă, bazată pe o cunoaștere detaliată a teoriei și formelor muzicale. Un pas important în acest demers ar putea fi inițierea în compoziția muzicală prin programul Hyperscore. Lucrarea de față își propune să prezinte beneficiile utilizării acestui program, precum și particularitățile lui, prin descrierea unei interfețe atractive, prietenoase și simplu de înțeles."

 

Cuvinte cheie

Compoziție, educație muzicală, design modern, mediu virtual.

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com