Mihai POPEAN, Cătălina CĂPĂȚÂNĂ - The Appocalypse of Authenticity: AI Faux Music / Apocalipsa autenticității: AI faux music

Abstract

The advent of AI and its consequent raise as the most powerful of all human inventions, comes with a price: apparent human obsolescence in the wake of a host of ethical issues. The current race towards developing Artificial Super Intelligence wreaks havoc in all aspects of life giving rise to speculations about gloom and doom as far as the future of humanity is concerned. Music is one aspect of human life that is profoundly affected by the rise of AI. Will AI stifle completely human creativity by replacing all creative agents? Will ASI do away with humanity? While this article talks about music composition, its core ideas apply to all arts and even further to other domains of human activity.

 

Keywords

Artificial intelligence, composition, music, AI, AGI, ASI

...

Rezumat

Apariția inteligenței artificiale și creșterea ei ulterioară ca cea mai puternică dintre toate invențiile umane are un preț: aparenta obsolescență umană ca urmare a unei multitudini de probleme etice. Cursa actuală spre dezvoltarea superinteligenței artificiale face ravagii în toate aspectele vieții, dând naștere la speculații apocaliptice în ceea ce privește viitorul umanității. Muzica este un aspect al vieții umane care este profund afectat de creșterea IA. Va înăbuși IA complet creativitatea umană, prin înlocuirea tuturor agenților creativi? Va elimina SIA umanitatea? În timp ce acest articol vorbește despre compoziția muzicală, ideile de bază se aplică tuturor artelor și chiar mai departe altor domenii ale activității umane.

 

Cuvinte cheie

Inteligență artificială, compoziție, muzică, IA, IAG, SIA

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com