Cristian MIHĂESCU, Manuela MIHĂESCU - The Impact of Generative AI in Music Composition / Impactul inteligenței artificiale generative în compoziția muzicală

Abstract

This paper briefly describes the concept of generative artificial intelligence in music composition, highlighting the innovations and challenges brought by this technology. After an overview of the types of models used in training generative algorithms and specialised software for music composition, the case study analyses two of these applications. The article concludes with a reflection on the challenges brought by this technology and how these systems support musicians in the creative, compositional act.

 

Keywords

Generative artificial intelligence, music, generative models, Stable Audio, AIVA.

...

Rezumat

Lucrarea de față descrie succint conceptul de inteligență artificială generativă în compoziția muzicală, evidențiind inovațiile și provocările aduse de această tehnologie. După o prezentare a tipurilor de modele folosite în antrenarea algoritmilor de tip generativ și a unor programe specializate în compunerea muzicii, în studiul de caz sunt analizate două dintre aceste aplicații. Articolul se încheie cu o reflecție asupra provocărilor aduse de această tehnologie și modul în care aceste sisteme susțin muzicienii în actul creativ, compozițional.

 

Cuvinte cheie

Inteligența artificială generativă, muzică, modele generative, Stable Audio, AIVA

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com