Petruța Maria COROIU - General Concepts from Morphogenetic Music, Belonging to the Musical Thought of Aurel Stroe (I) / Concepte generale din muzica morfogenetică, aparținând gândirii muzicologice a lui Aurel Stroe (I)

Abstract

This paper continues the investigation into maestro Aurel Stroe’s view on composition related to morphogenetic music described at a theoretical and musicological level: the paper tries to expose the main concepts of his creation, of his musical thinking (whose complexity remains unequalled in the 20th century in the Romanian musical creation). His concepts and vision stem from the direct contact with the most important currents of contemporary European thinking (that he lived with), Aurel Stroe’s contribution to musicology includes a corpus of musicological concepts which require systematization and, thus, a deeper understanding.

 

Keywords

concepts, musicology, modernity, morphogenetic

...

Rezumat

Lucrarea de față continuă investigația asupra viziunii maestrului Aurel Stroe asupra compoziției legate de muzica morfogenetică descrisă la nivel teoretic și muzicologic: lucrarea încearcă să expună principalele concepte ale creației sale, ale gândirii sale muzicale (a cărei complexitate rămâne inegalabilă în secolul XX în arta muzicală românească). Conceptele și viziunea sa provin din contactul direct cu cele mai importante curente ale gândirii europene contemporane, contribuția lui Aurel Stroe la muzicologie incluzând un corpus de concepte muzicologice, care necesită sistematizare și o înțelegere mai profundă.

 

Cuvinte cheie

concepte, muzicologie, modernitate, morfogenetic

Descărcare articol / Download article
Joomla Template by Joomla51.com