Paul FLETCHER, Ioana Olivia BADIU - Charanga Musical School: O resursă digitală modernă şi captivantă pentru şcoala elementară / Charanga Musical School: The modern, exciting digital resource to help teach primary music

Rezumat

Charanga Musical School este o resursă de stocare online (cloud) care îmbină în lumea virtuală muzica, pedagogia modernă şi cele mai recente tehnologii educaţionale. Această resursă urmăreşte să asigure un suport pentru procesul de învăţare-predare atât în cadrul instituţiei de învăţământ, cât şi în afara ei, iar prezentarea în format digital şi conţinutul atractiv nu fac decât să stârnească interesul elevilor. În cadrul Festivităţii de decernare a „Premiilor pentru Excelenţă în Învăţământul Muzical”, acest program a fost distins cu premiul „Cea mai bună resursă digitală/tehnologică a anului 2015”.


Cuvinte cheie

tehnologie muzicală, resursă digitală, educaţie, şcoală elementară, pedagogie modernă

...

ABSTRACT

Charanga Music School is a living cloud-based resource that brings together great music, modern pedagogy and the latest educational technology. It provides in-depth support for many aspects of music teaching and learning in and out of school and its exciting digital presentation and attractive content help to engage children and young people in a very contemporary way. It has been recognized as the “Best Digital/Technological Resource 2015” at the Music Teacher Awards for Excellence.

 

Key words

music technology, digital resource, education, primary school, modern pedagogy

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com