Ben PARKER, Nelida NEDELCUȚ - Educaţia muzicală mediată de tehnologiile informatice și de comunicație în Comberton Village College Music Department / Music Education mediated by ICT in Comberton Village College Music Department

Rezumat

În Departamentul de Muzică al Colegiului din Comberton infrastructura computerizată complexă permite organizarea unor activităţi muzicale mediate de TIC. În primii trei ani de studiu al muzicii, elevii au acees la toţi cei trei profesori ai departamentului ce au o specializare muzicală complementară. Tot în această perioadă se pot iniţia în folosirea tehnologiilor muzicale, având posibilitatea de a aprofunda cunoştinţele dobândite în anii următori de studiu la această şcoală. În acest scop există o curriculă a Departamentului pentru TIC în domeniul muzical configurată în relaţia cu obiectivele din curricula naţională. Interesul din partea şcolii este de a susţine aceste preocupări şi, mai ales, de a încuraja numeroasele opţiuni ale elevilor de a se instrui în acest domeniu.


Cuvinte cheie

tehnologii muzicale, infrastructură, curriculă, notaţie muzicală, software

...

ABSTRACT

The Music Department of Comberton College has a complex computerized infrastructure, allowing the organization of musical activities mediated by ICT. During the first three years of music study, children have access to all three music teachers of the department. These teachers have complementary musical trainings. During this period, children also have the opportunity to be initiated in the use of music technology and deepen their knowledge in the subsequent years of study at this school. For this purpose there is a curriculum of the Department for ICT in musical field configured in relation to the objectives of the national curriculum, the interest of the school in sustaining these activities and especially the options of training children in this particular area.

 

Key words

musical technology, infrastructure, curriculum, musical notation, software

Descarcare articol / Download Article
 
Joomla Template by Joomla51.com