Simona Daniela NEGRU - Didactica vocală asistată de computer. O posibilă utilizare a programului Sibelius 7 în studiul cântului / PC assisted vocal didactics. A possible use of Sibelius 7 on chant studies

Rezumat

Lumea tehnologică contemporană oferă multiple posibilităţi de reconfigurare a designului curricular, atât în învăţământul general, cât şi în cel vocaţional. Deşi, în aparenţă, cursurile de specialitate vocală sau instrumentală pot fi adaptate mai greu unui context virtual, totuşi există numeroase programe ce pot fi utilizate ca instrumente de suport în studiu. Utilitatea unor astfel de programe în educația vocală, cât și abilitățile pe care le reclamă din partea celor care aleg să le folosească fac obiectul unor vii dezbateri, la nivel mondial, în ultimul deceniu. Sibelius 7 este unul din programele de editare muzicală ce pot fi utilizate cu succes în demersul didactic, din cadrul orelor de specialitate. Beneficiile se reflectă în scurtarea timpului de însuşire a unei partituri, o înţelegere mai profundă şi conştientă a textului muzical şi a problematicii supuse studiului, perfecţionarea auzului muzical la nivelul redării cât mai fidele a înălţimii sunetelor, cunoaşterea discursului muzical al instrumentului acompaniator.


Cuvinte cheie

Sibelius 7, tehnoredactare muzicală computerizată

...

ABSTRACT

Our contemporary technological environment does offer us a wide range of possible reconfigurations of curricular design, both in general and vocational learning. While it is apparently harder to adapt the specific vocal or instrumental studies to a virtual context, one can find a large range of software that can be used as instruments in support of study. The usefulness of such software in vocal education, as well as the abilities of those who choose to use them, have made the object of world-wide intense debates in the last decade. Sibelius 7 is one of the leading score writing and editing music software types, which can be successfully used in didactical intercessions, in the specific classes. The benefits are obvious as concerning the period needed to learn scores, a deeper and more conscious understanding of the musical text and of the problems related to the study, improved aural abilities in reproducing the high tones as accurately as possible and knowing the melodic approach of the accompanying instruments.

 

Key words

Sibelius 7, computerized music score writing

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com