Diana TODEA - Instrumente de analiză în regia de operă / Opera stage directing analysis tools

Rezumat

În munca regizorului de operă, la fel de importantă ca oricare altă etapă, trebuie să fie și evaluarea critică a procesului de punere în scenă a spectacolului. În vederea atingerii acestui obiectiv, astăzi față de trecut, regizorul dispune de mijloace de înregistrare și redare audio-video, precum și de tehnologii informatice și de comunicație specifice, de care se poate folosi pentru a-și îmbunătăți atât concepția regizorală cât și munca cu actorii-cântăreți. Un astfel instrument de regie pe care l-am creat în vederea optimizării procesului de punere în scenă a operei „L’elisir d’amore”de Gaetano Donizetti, montată în anul 2008 pe Scena Studio a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, a presupus utilizarea unor tehnologii informatice și de comunicație specifice, relaționate cu analiza statistică.


Cuvinte cheie

regie de operă, analiză statistică, VideoPad Editor, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, opera „L’elisir d’amore”de Gaetano Donizetti/p>

...

ABSTRACT

In the work of a stage director, the critical evaluation of the staging of a performance must be a phase as important as any other. In order to achieve this goal, today more than in the past, stage directors have access to means of audio-video recording and playback, as well as to IT and communication technologies that they can use to improve both their directing concept and the work with the singing-actors. Such a stage directing tool that we created with regard to the optimization of the directing of ''L'elisir d'amore'' by Gaetano Donizetti, staged in 2008 in the ''Gheorghe Dima'' Music Academy Hall, required the using of certain IT and communication technologies, related to the statistical analysis.

 

Key words

opera stage direction, statistical analysis, VideoPad Editor, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ''L'elisir d'amore'' opera by Gaetano Donizetti

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com